خاتمی در جهنم


با بعضی از مطالب موضوع زير موافق نيستم اما در کل به خواندنش می ارزه !

khatami01.jpg

پس چون رييس جمهور خاتمي بمرد و در آن دنيا بشد وي را به همراه جرج بوش و ملكه اليزابت در جهنم انداختند كه جرج بوش همي جنگ افروز ببود و ملكه طاغوتي و خاتمي نيز لاف اصلاحات بزدی و همگان را بدبخت نموده بودي....و اين سه در جهنم با يكديگر در گفتگو ــ گفتگوي تمدنها ــ ببودند كه ناگاه ملكه اليزابت بگفتا كه مرا دل از براي انگلستان تنگ شده پس همي خواهم كه بدانجا زنگي زنم و حال و احوال همي كنم..پس شيطان وي را تلفن بداد كه زنگ همي زن و ملكه نيز پس از پنج دقيقه صحبت در تليفان در نزد شيطان بشد و گفت كه چقدر ميشود آيا؟و شيطان وي را بگفت كه پنج ميليون دلار.پس ملكه دست در جيب بكرد و وي را چكي بداد به جايگاه خود بازگشت...پس از لختي بوش بگفتا كه من نيز تليفان همي كنم كه ببينم همه جهان آيا بگرفته ايم و برج چند قلو بنا نهاده ايم .آيا؟يا اينكه چي...پس در پاي تليفان شد و سه دقيقه مكالمات بكرد و در نزد شيطان بشد و وي را گفت كه حساب ما چقدر شد داداش؟و شيطان وي را بگفت كه ده ميليون دلار..پس بوش همي تعجب نمود ليك از براي كم نياوردن هيچ نگفت و چكي شيطان بداد و بازگشت...پس خاتمي نيز بگفت كه من نيز دلم همي تنگ شده و خواهم كه ايران را زنگ زنم تا بينم گره فشار در چه حالست و دوم خرداديان درچه حال و چندين روزنامه تعطيل شده و هنوز آيا ملت بر سر كارند يا اينكه چي..كه شنيدم رييس جمهوري اسكيزوفرني بيامده شگفتا رييس جمهوري كه وي را نام مسعود است و... پس گوشي تلفان در دست گرفت و شروع كرد به صحبت كردن و ۱۰ دقيقه و ۲۰ دقيقه و ۴۰ دقيقه و ۱ ساعت و ۲ ساعت و ... گذشت تا انكه پس از ۲۰ ساعت وي را مكالمه تمام شد و به نزد شيطان شد و گفت صورت حساب ما همي چه ميشود و ارزان همي حساب كن تا شما را مشتري شيم ( كه در ايران كل خريد كردن يك طرف و چانه زدن آن يك طرف است) پس شيطان چرتكه بينداخت و وي را بگفت كه يك دلار ميشود...پس ملكه اليزابت و جرج بوش را فك بيفتاد كه چرا از ما اينهه گرفتي و از خاتمي كه طولاني مدت در گفتگو ببود اين ناچيز مبلغ؟پس شيطان ايشان را بگفت كه شمايان از جهنم با آمريكا و انگليس سخن همي گفتيد.و شما را خارجي حساب نمودم ليك خاتمي از جهنم به جهنم زنگ همي زد پس مكالمه وي را درون شهري حساب نمودم....

***

چند هفته به خاطر شروع شدن امتحانها مطلبی نمی نويسم
اميدوارم گذشت فرماييد
اما بعدش با يه مهندس8.gifطرفيد !!!

مخلص شما : مهدی
www.mehdipourya.4t.com

/ 6 نظر / 7 بازدید
sareh

سلام اومدم اينجا با اجازتون اما انگار بــد موقعي اومدم واي خداي من امتحـان اسمش تنــم و مي لرزونه اميدوارم موفق بشي راستي خيلي وبلاگ خوبي دارين تبريك مخصوصا اين كه لينك دكتر شريعتي رو گذاشتين...مرسي:ساره

haleh

سلام مهدی....پس تو بعد ۱۷ سال درست تموم شد؟؟؟ ؛) ..خوش به حالت من بعد خيلی بيشتر از اينها با هزار جور آبروريزی از کش آمدن سنوات تحصيلی و کاهلی در تحصيل علم و ساير موارد ...سر انجام به عبارتی فارغ شدم ؛)))) اما چه کيفی ميده ها ... :)) تازه فهميديم هر نفس که بآيد ممد حيات است و .... :))) موفق باشی ؛)

sareh

سلام،سلام....آقا شرمنده كردين مرسي اومدي پيشم كلي خوشحال شدم ...در ضمن خوشبحالت تموم شد براي من دعــا كن كه تازه اول كارم هرجا هستي اميدوارم موفق باشي:ساره

عطا

درخواست شما برای مديريت گروه عمومی پذيرفته نشد. لطفا حضوری فعالتر داشته باشيد. به اميد همکاری در آينده

کتابنامه

منظورتان را از اينکه با بخشی از اين نوشته موافق نيستيد نفهميدم!من که خيلی حال کردم وبه چند نفر توصيه گردم بخوانند وموجب مفرح ذات شد!!از بذل توجهتان ممنون...